Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta predstavljaju mjesto za izdvojeno odlaganje razne vrste otpadnih tvari.U reciklažnim dvorištima ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada vec je jedina funkcija sakupljanje.
d
SCROLAJ DOLJE
Reciklažna dvorišta
Reciklažna dvorišta predstavljaju mjesto za izdvojeno odlaganje razne vrste otpadnih tvari (papira, stakla, PET-a, MET-a, guma, drvene ambalaže – npr. Paleta, starih akumulatora, starih lijekova i baterija te ulja), koje nastaju u domacinstvu. U reciklažnim dvorištima ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada vec je jedina funkcija sakupljanje. Reciklalažno dvorište namjenjeno je iskljucivo gradanima i ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica.
Mobilno reciklažno dvorište
Idealno je rješenje za prikupljanje 27 različitih (ili istih) frakcija otpada na terenu. Prijevoz istoga moguće je sa autopodizačem ili kamionom sa dizalicom. Sve posude koje se koriste u MRD-u su standardizirane i certificirane te se izmjena istih posuda može vršiti po potrebi. Na taj način dobiva se modularnost MRD-a. MRD je prilagođen svim zakonima i pravilnicima o sakupljanju otpada te zaštiti na radu. U transportnom položaju MRD ima dimenzije: 4067 x 1800 x 2200 mm (d x š x v). Cijeli sustav ima mogućnost zaključavanja. Bočne stranice su ravnih površina, pogodne za stavljanje natpisa. U radnom položaju MRD ima dimenzije: 5648 x 3377 x 2200 mm (d x š x v) sa sklopivom kancelarijom koja omogućava operateru (djelatniku) MRD-a da je odvojen od prikupljenog otpada (prema Zakonu o zaštiti na radu). MRD se sastoji od dva dijela: 1. Radni ili skladišni dio i 2. Kancelarijski dio. Radni dio se sastoji od 3 međusobno odvojena dijela krutim pregradama, podijeljeno na sljedeći način: 1. Odjeljak za opasni otpad, 2. Odjeljak za manje opasni otpad i 3. Odjeljak za neopasni otpad. Kancelarija u sklopljenom (transportnom) položaju zauzima samo 280 mm od ukupne dužine MRD-a a time se znatno povećava skladišni dio MRD-a u odnosu na ostala poznata rješenja.
Reciklažna dvorišta
Mobilno reciklažno dvorište konstruirano je tako da se može transportirati klasičnim navlakačem (specijalnim kamionom) te su sukladno tome prilagođene vanjske dimenzije na 2520 x 6380 x 2680 mm u transportnom položaju. . Mobilno reciklažno dvorište sastoji se iz: 1. Kancelarijskog dijela i 2. Radnog ili skladišnog dijela. 1. Kancelarijski dio: • Prostor od cca 2,5 m2 sa ulaznim vratima na čelu kontejnera, jedan bočni prozor i mali prostor za kemijski WC. • Sva električna instalacija u Mobilnom reciklažnom dvorištu izvedena je u 12 i 24V • Ulazna vrata su projektirana sa aluminijskom rešetkom koja omogućava provjetravanje prostora • Na vanjskom čeonom zidu kancelarijskog prostora ugrađena je elektronska vaga koja važe do 150 kg težine. Moguće je istu sklopi u čeoni zid kada nije u upotrebi. • Ispred ulaza u kancelariju nalazi se nadstrešnica 1,2 m širine 2. Radni ili skladišni dio • Sastoji se iz prostora 2500 mm širine i cca 5000 mm dužine koji je podijeljen na dva dijela uzdužnom pregradom. U svakom pojedinom bočnom dijelu omogućeno je skladištenje pojedinih frakcija u za to pripremljene kontejnere, metalne i plastične kutije te bačve određenog volumena prema standardima proizvođača, koje se već nalaze u primjeni. • Navedena ambalaža nalazi se u dva nivoa i svi pojedini dijelovi osigurani su od pomicanja sa odgovarajućim držačima. Sve navedeno prikazano je na shemama koje se nalaze u privitku. • Lijeva i desna strana se zatvaraju sa nadstrešnicom i podestima. Otvaranjem bočnih strana i podesta, povećava se radni prostor u obliku platforme na dimenzije 4970 x 7410 x 2680 mm.
GRADATIN D.O.O TEAM

Zanima te više informacija