Identifikacija posuda

RFID rješenja u području zbrinjavanja otpada. Transparentno i efikasno gospodarenje otpadom .Sustavima za automatsku identifikaciju, gradovi i jedinice lokalne samouprave te komercijalni sakupljači otpada, prikupljanje otpada mogu učiniti transparentnim prema načelu „plati koliko odložiš“ (PAYT - pay as you throw).
d
SCROLAJ DOLJE
GRADATIN D.O.O TEAM

Zanima te više informacija