Drobilice Ambalaže

TANA SHARK DROBILICE – MOBILNE I STACIONARNE, u dizelskoj i električnoj izvedbi, serije 220 i 440 EM. Univerzalni stroj namjenjen za drobljenje svih vrsta selektiranog otpada. Mobilna i stacionarna izvedba stroja težine 26 i 29 t. Prednosti za klijenta: jedan stroj - manja investicija, optimizacija proizvodne linije i kapaciteta. Tana Shark drobilice su opremljene Pro Track sustavom nadzora stroja sa daljinskim upravljanjem. Načela i prioriteti u gospodarenju otpadom: smanjenje otpada, reciklaža otpada, ponovno korištenje otpadnih komponenti te završno odlaganje otpadnih komponenti.
d
SCROLAJ DOLJE
GRADATIN D.O.O TEAM

Zanima te više informacija