Služi za prijevoz rasutog tereta i glomaznog otpada.