Autopodizači namijenjeni za manipulaciju kontejnerima od 3-10 m3.