Vozilo koje pomoću jedne hidraulične ruke u svega nekoliko sekundi može na sebe navući, skinuti ili iskipati nadogradnju. Tipovi nadogradnje: preskontejner, kipper sanduk, cisterna, auto-platforma, sanduk s ceradom, beton-mikser, sanduk s grajferom, hladnjača ukratko sve.