Od 3,5 t naviše, bilo da se radi o otpadu hrane, otpadu za recikliranje, zelenom otpadu ili sakupljanju stakla, Gradatin ima program nadogradnji za pokrivanje svih tih potreba.