servisiranje

Za sve postprodajne usluge stojimo Vam u potpunosti na raspolaganju.

Servisna služba Gradatin d.o.o. ima u svom sastavu 4 mobilne ekipe spremne za intervenciju u roku od 24 sata od prijave kvara ili za obavljanje redovitih servisa. Svaka mobilna ekipa opremljena je sa najsuvremenijim uređajima i alatom za serviranje i održavanje.

Na području Slavonije – u Feričancima (cca. 60 km udaljenosti od Osijeka) nalazi se naša specijalizirana servisna radionica opremljena za obavljanje svih servisnih usluga. Radionica je opremljena vrhunskom opremom i njezino osoblje obučeno je za servisiranje svih vrsta specijalnih strojeva i uređaja.

Servisno osoblje Gradatina je uključeno u konstantan proces izobrazbe i unapređenja vezano uz obavljanje poslova servisiranja kako bi našim klijentima pružilo vrhunsku uslugu u razdoblju korištenja opreme.

Posjedujemo skladište rezervnih dijelova sa više tisuća pozicija ukupne vrijednosti preko 250.000,00 EUR. Imamo organiziranu konstantnu dopremu rezervnih dijelova ovisno o potrebama naših klijenata i dopune skladišta rezervnih dijelova.

Servisne usluge

  • nadogradnje FARID za prikupljanje kućnog otpada
  • nadogradnje FARID MORO za probijanje i čišćenje kanalizacijskih cijevi
  • čistilice marke JOHNSTON
  • čistilice marke SCHMIDT
  • čistilice marke EGHOLM
  • čistilice marke RS 1300
  • vozila marke PIAGGIO PORTER
  • kompaktori za deponije – TANA i dr.
  • razne vrste preša i preskontejnera za sabijanje otpada
  • razne vrste specijalnih strojeva i uređaja