Reciklažna dvorišta predstavljaju mjesto za izdvojeno odlaganje razne vrste otpadnih tvari (papira, stakla, PET-a, MET-a, guma, drvene ambalaže – npr. Paleta, starih akumulatora, starih lijekova i baterija te ulja), koje nastaju u domacinstvu. U reciklažnim dvorištima ne vrši se nikakva dodatna prerada otpada vec je jedina funkcija sakupljanje. Reciklalažno dvorište namjenjeno je iskljucivo gradanima i ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica.

Građani na Reciklažna dvorišta mogu odložiti:

papir
karton
plastiku
ambalažu od metala
stiropor
stare baterije
stakleni ambalažni otpad
ravno staklo
PET boce
PE – foliju
limenke
stare lijekove
automobilske gume bez naplatka (do 4 komada)
metalni glomazni otpad
elektronički otpad
glomazni otpad
akumulatore
fluorescentne cijevi
zeleni otpad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA