kante

Kante

kontejneri

Kontejneri

posude_za_selekciju

Posude za selekciju

veliki_spremnici

Veliki spremnici

komposteri

Komposteri

plasticna_posuda

Posude za opasan otpad

bacve_s_navojnim_poklopcem

Bačve i kanistri

posude_za_interijere

Posude za interijere

Spremnici za komunalni otpad se, ovisno o njihovoj namjeni i načinu pražnjenja, dijele na nekoliko kategorija: posude za komunalni otpad i odvojeno odlaganje otpada, veliki spremnici, polu/podzemni kontejneri te spremnici za opasan otpad.

Kao ekskluzivni zastupnici renomiranih europskih proizvođača, Europlasta iz Austrije (proizvodi od PEHD-a), Meve iz Češke (cinčani kontejneri), te španjolskog Benito Urban – proizvođača podzemnih kontejnera, i Unikova s preskontejnerima, jamčimo kvalitetu i ažurnost pri isporuci robe. Svi spremnici odgovaraju europskim normativima.

Posebno želimo staviti naglasak na podzemne kontejnere kao novitet na našim prostorima. Do sada smo ih postavili na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, a obzirom na njihovu efikasnost pri rješavanju problema širenja neugodnih mirisa i odlaganja otpada u užim jezgrama grada, sigurni smo da će uskoro “krasiti” i veći dio naših turističkih naselja.