Mobilno reciklažno dvorište konstruirano je tako da se može transportirati klasičnim navlakačem (specijalnim kamionom) te su sukladno tome prilagođene vanjske dimenzije na 2520 x 6380 x 2680 mm u transportnom položaju.

.

Mobilno reciklažno dvorište sastoji se iz:

1. Kancelarijskog dijela i
2. Radnog ili skladišnog dijela.

1. Kancelarijski dio:

• Prostor od cca 2,5 m2 sa ulaznim vratima na čelu kontejnera, jedan bočni prozor i mali prostor za kemijski WC.
• Sva električna instalacija u Mobilnom reciklažnom dvorištu izvedena je u 12 i 24V
• Ulazna vrata su projektirana sa aluminijskom rešetkom koja omogućava
provjetravanje prostora
• Na vanjskom čeonom zidu kancelarijskog prostora ugrađena je elektronska vaga koja
važe do 150 kg težine. Moguće je istu sklopi u čeoni zid kada nije u upotrebi.
• Ispred ulaza u kancelariju nalazi se nadstrešnica 1,2 m širine

2. Radni ili skladišni dio

• Sastoji se iz prostora 2500 mm širine i cca 5000 mm dužine koji je podijeljen na dva dijela uzdužnom pregradom. U svakom pojedinom bočnom dijelu omogućeno je skladištenje pojedinih frakcija u za to pripremljene kontejnere, metalne i plastične kutije te bačve određenog volumena prema standardima proizvođača, koje se već nalaze u primjeni.
• Navedena ambalaža nalazi se u dva nivoa i svi pojedini dijelovi osigurani su od pomicanja sa odgovarajućim držačima. Sve navedeno prikazano je na shemama koje se nalaze u privitku.
• Lijeva i desna strana se zatvaraju sa nadstrešnicom i podestima. Otvaranjem bočnih strana i podesta, povećava se radni prostor u obliku platforme na dimenzije 4970 x 7410 x 2680 mm.